De stuurkracht van gebiedspositionering

De participatie-avond voor ontwikkelgebied De Kaai op de Kop van Feijenoord deze week trok ruim 500 bezoekers. Dit terrein van de voormalige margarinefabriek van Unilever wordt de komende jaren getransformeerd tot een bruisende stadswijk.

LOEPZUIVER

Depart stippelde voor VORM de positioneringsstrategie van De Kaai uit en ontwierp ook de visuele identiteit. Een gebiedspositionering is niet alleen een marketinginstrument, maar kan ook een sturingsinstrument zijn in het ruimtelijke ordeningsproces. Het is een waardevol instrument dat helpt bij het maken van keuzes voor ontwikkelstrategie, programmering, placemaking, invulling van openbare ruimte en woningtypologieën. Een loepzuivere positionering biedt vooral ook inspiratie en prikkelt de verbeelding.

VORMTAAL

Bij de positionering van De Kaai vormden de historie en het karakter van het gebied een belangrijk uitgangspunt. In de moderne, stoere vormtaal zijn de referenties naar industrie en scheepvaart evident. Zo verbinden we oude waarden aan heden en toekomst. We kijken uit naar het vervolg samen met De Urbanisten, Mecanoo, Studio UFO  en Kickstad.