Aan de slag voor de Omgevingsvisie Den Haag

Gemeente Den Haag selecteert team ECHO, Witteveen+Bos, Rho adviseurs voor leefruimte en Depart om hen te ondersteunen bij het opstellen van de Omgevingsvisie. De gemeente Den Haag werkt aan een lange termijnvisie voor Den Haag binnen de context van de regio, daarbij wil ze investeren in een permanente dialoog over de toekomst van de fysieke leefomgeving.

Ons team gaat de gemeente in haar afwegingen ondersteunen doormiddel van een omgevingseffectrapport (OER).  We voeren daarbij een zorgvuldige 0-meting uit door de Staat van de Leefomgeving in beeld te brengen. Om de dialoog over de Omgevingsvisie levend en toegankelijk te maken voor alle stakeholders in de stad zetten we integrale beelden in als middel. Deze beelden maken inzichtelijk hoe keuzes in de Omgevingsvisie leiden tot transformaties in de stad als reactie op opgaven waar de stad voor staat. Het geeft de gemeente handvatten om de groei van de stad hand in hand te laten gaan met een kwaliteitsimpuls.

Door wonen, welzijn, economische vitaliteit, klimaatadaptatie, vergroening, leefbaarheid en bereikbaarheid in samenhang te bekijken ontstaat er letterlijk ruimte in de stad. In ontwerpend onderzoek en toetsen we de gewenste toekomst en de OER wordt ingezet om de effecten van de ontwikkelrichtingen te meten.

Uitdaging aangenomen!
Ons team (Witteveen+Bos, Rho Adviseurs, ECHO Urban Design en Depart) is trots dat we samen met de gemeente een duidelijke stip op de horizon gaan zetten voor de ontwikkeling van een mooi, duurzame en kansrijke Haagse leefomgeving. We nemen de uitdaging graag aan om ambities te combineren, de te nemen keuzes en hun effecten te beoordelen en deze te vertalen naar een heldere, krachtige en goed communiceerbare Omgevingsvisie.