brandstory
campagne
content
design
strategie

Bouwen aan een groene reputatie

Van Iperen International

Let's make the green switch

Van Iperen is een grote internationale speler op het gebied van speciale meststoffen voor de landbouw. Al generaties lang zorgt dit Nederlandse familiebedrijf voor de groei van gezonde én renderende gewassen. Het bedrijf investeert in innovaties als antwoord op een van de grootste vraagstukken op dit moment: het bestrijden van klimaatverandering en het beperken van schade aan de natuur. Mét behoud van waardevolle inkomsten voor de telers. Grote uitdaging is ook: hoe presenteer je deze innovaties naar de buitenwereld terwijl je met argusogen wordt bekeken en je nog volop in ontwikkeling bent? Niet door ‘greenwashing’, maar door eerlijk te bouwen aan een groene reputatie.

Positionering van twee game changers

Samen met het team van Van Iperen werd de positionering van ‘Plants for Plants’ en voor ‘Green Switch’ bepaald. Twee technische hoogstandjes.

GreenSwitch® is ’s werelds eerste gepatenteerde technologie (100% circulair) die mest omzet in organisch nitraatmeststoffen voor de hightech kassensector en de landbouw. 

Plant for Plants is een nieuwe generatie biostimulanten dat volledig gemaakt is van extracten van andere planten (100% organic). Dit maakt gewassen weerbaarder tegen ziektes, minder water nodig hebben en efficiënter voedingsstoffen kunnen benutten. 

Sterke storylines

Van Iperen International opent deuren naar een duurzamere landbouw en precisievoeding voor gewassen. De ingewikkelde chemische processen (Nitrates, Co2, Nox) werden door Depart vertaald naar sterke verhaallijnen, omgezet naar begrijpelijke taal en aansprekende animaties. En dat betekent een balans zoeken tussen ‘uitleggen’ enerzijds en ‘overtuigen’ anderzijds. Revolutionaire concepten die we ‘gepusht’ hebben naar de wereldwijde landbouw markt, een dankbare en uitdagende klus. 

Uitdragen van corporate ambitie

Onder de noemer ‘Let’s make the Green Switch’ is ruchtbaarheid gegeven aan de corporate ambitie van Van Iperen om sterk in te zetten op verduurzaming. Eerst werden telers en distributeurs actief betrokken bij de R&D concepten en vervolgens werden zij uitgedaagd om de nieuwe producten daadwerkelijk te gaan gebruiken. Doel: de wereldwijde vraag naar water en pesticiden verminderen.

Award winning

En dat de innovaties niet onopgemerkt konden blijven spreekt voor zich. Van Iperen International sleepte twee prestigieuze awards in de wacht. 

Krachtige content-strategie

We ontwikkelden een branding strategie en lanceerden drie (online)campagnes: ‘Fertilizing a Green Future’, ‘Plants talk. We Listen.’ en ‘Why it pays to grow plant-based’.

“Zet een technisch complex verhaal met grote impact op de verduurzaming van de landbouw om naar Jip en Janneke taal om daarmee (inter)nationale stakeholders te enthousiasmeren. Dat was de opdracht aan Depart. Met veel energie hebben zij deze opgepakt en succesvol ingevuld”.

Marc van Oers – Director Innovations, Van Iperen International

Done!

Dit is wat we gedaan en bereikt hebben.

  • Positionering sustainable message van Van Iperen International
  • Storytelling van twee innovatie projecten
  • Rebranding voor groene projecten onder de corporate vlag
  • Drie (inter)nationale campagnes

Wil je ook je reputatie versterken?