design
positionering
strategie

Op SpuiSafari voor de herontwikkeling Spuiboulevard

Gemeente Dordrecht

Met 100 mensen op ontdekkingstocht

De Spuiboulevard, het stuk stad tussen het spoor en de binnenstad van Dordrecht, gaat op de schop. De grote vraag van de gemeente Dordrecht was: Hoe maak je van de Spuiboulevard een gebied waar bewoners en ondernemers graag willen wonen en werken? Hoe betrek je hen bij het ontwikkelproces? Met ruim 100 mensen gingen we op ontdekkingstocht om de nieuwe toekomst voor het stadsdeel te vinden.

Participatie nieuwe stijl

Met een aanpak van wat we ‘participatie nieuwe stijl’ noemen, organiseerden we samen met de gemeente een SpuiSafari. Een inspirerende ‘pressure cooker’: een brainstormsessie van 10 uur met meer dan 100 personen, gevolgd door een avondsessie waarin direct alle resultaten aan een nog veel grotere groep Dordtenaren werden gepresenteerd. Om te beklijven, zorgden we er ook voor dat de resultaten op een overzichtelijke website samengebracht werden.

Inspirerende formats

Mensen meenemen in moeilijke dilemma’s en hen betrekken bij het maken van scherpe keuzes, dat kán een uitdaging zijn. Kies je voor de juiste formats en een uitgebalanceerd programma, dan is het verrassend hoe zo’n grote groep juíst in staat is om met concrete aanbevelingen te komen.

“Safari betekent lange reis in het Swahili, dit is wat de SpuiSafari ook is, een eerste verkenning van een lange gezamenlijke tocht naar een nieuw stuk vitaal Dordrecht!”

Bijzondere ideeën

Het concept van een SpuiSafari heeft gezorgd voor enthousiasme bij de deelnemers. De uitgekiende vraagstelling en opdrachten zorgden voor nieuwe ontdekkingen en bijzondere ideeën voor de toekomst van de Spuiboulevard. De ontwikkelde formats bleken cruciaal om tijdens het proces tot waardevolle output te komen.

Succes schuilt in details

Ogenschijnlijk triviale zaken als tasjes, vlaggen, notitieboekjes, programmaboekjes in de door Depart ontwikkelde specifieke SpuiSafari stijl, droegen in grote mate bij aan een positieve beleving van dit evenement. De pers pakte dit initiatief heel goed op. En ook op social media waren de reacties ongekend positief.

“Depart heeft laten zien met veel energie en enthousiasme een idee uit te kunnen werken tot een evenement dat van a tot z klopt en echt resultaat oplevert.”

ciska meijer – projectmanager gemeente dordrecht

Done!

Dit is wat we gedaan en bereikt hebben.

  • Mobiliseren van veel energie, denkkracht én lol in het proces.
  • Veel positieve berichtgeving in de media.
  • Nieuwe inzichten en aanbevelingen richting gemeenteraad.
  • Betrokkenheid en draagvlak van bewoners, ondernemers en andere stakeholders.

Ben je ook geïnteresseerd in een participatietraject?