design
positionering
strategie

Nieuwe positionering start met een interne expeditie

KNMT

Goede herpositionering start intern

De KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde) vertegenwoordigt meer dan tienduizend tandartsen en specialisten in Nederland. En is daarmee dé beroepsorganisatie voor de mondzorg. De KNMT is de afgelopen jaren flink aan het vernieuwen. De vraag rees, wat is de nieuwe positionering? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het ‘nieuwe KNMT’ zich ook zo positioneert en dat de leden zich meer verbonden gaan voelen met de KNMT? Het antwoord: door van binnenuit aan de slag te gaan.

Expeditie KNMT

Op verschillende locaties zijn we met directie, alle medewerkers én een afvaardiging van de leden op expeditie gegaan. Op zoek naar bouwstenen voor de nieuwe positionering van de KNMT. Depart ontwikkelde een spelformat in de vorm van een landkaart, die richting gaf aan de gedeelde ambities van medewerkers en leden. Deelnemers gingen aan de slag met merkwaarden en merkpersoonlijkheden.

Meer in verbinding

De vele output uit deze expedities zorgde voor interessante input voor de nieuwe heldere positionering. Ook werkten we de positionering uit naar internal branding. Wat betekent dit voor onze dienstverlening, voor ons gedrag en communicatie? Hierdoor kwamen directie, medewerkers en leden meer in verbinding met elkaar te staan: een voorwaarde om het merk ook naar buiten toe zichtbaar én voelbaar te maken.

“Met Depart hebben we in vier interactieve sessies, op verschillende locaties, met onze directie, alle medewerkers én een afvaardiging van onze leden echt sámen onze nieuwe positionering bepaald.”

Hans Scholten – Hoofd communicatie KNMT

Ledenwerf­campagne

Voor de KNMT hebben we ook de ledenwerfcampagne verzorgd. Depart creëerde video’s met eerlijke verhalen van leden. Via promoted posts kregen potentiële leden hierbij een passend aanbod te zien.

Done!

Dit is wat we gedaan en bereikt hebben.

  • Organisatie van herpostioneringstraject met grote groep stakeholders.
  • Nieuwe krachtige positionering.
  • Heldere en duidelijke internal branding strategie.
  • Handvatten voor medewerkers om nieuwe positionering uit te dragen en naar te gedragen.

Toe aan een herpositionering?