design
positionering
strategie

Het meest eigenwijze speelpark

Plaswijckpark Rotterdam

Product development als ultieme vorm van marketing

Plaswijckpark is een uniek park, een groene oase voor kinderen midden in Rotterdam. Plaswijckpark vroeg ons scherp te krijgen waar ze nu eigenlijk voor staan. Zijn we een attractiepark? Een speeltuin? Een dierentuin? We concludeerden dat spelen heel belangrijk is voor kinderen maar dat het tegelijkertijd steeds moeilijker wordt voor om écht te spelen. Vies worden, durven klimmen, ravotten, leren door te vallen en weer op te staan. Spelen is de wereld ontdekken. Plaswijckpark wil kinderen fysiek uitdagen en hun fantasie te prikkelen. Ze wil een ‘speelschool’ zijn.

In het hoofd van de doelgroep 

Om een nieuwe speelconcepten succesvol te kunnen lanceren moet je je doelgroep helemaal begrijpen. Daarom brachten we de ‘customer journeys’ van de bezoekers in kaart. We trokken het park in om diepte-interviews te houden onder bezoekers en vroegen naar hun behoeften. De output van deze onderzoeken vertaalden we naar persona’s, die als meetlat worden gebruikt bij verdere ontwikkeling van het park.

Koers vastleggen in een masterplan

Het steeds herijken van je visie is een perfecte manier om te kijken of je op koers bent én blijft. Door het in kaart brengen van trends, analyseren van de doelgroep, het bepalen van de thema’s en het vastleggen van concrete doelen ontstond er een basis voor een meerjarenplan. Inclusief het 10 puntenplan als handvat om het concreet te maken.

Oog voor detail

In een merkboek is vastgelegd waar Plaswijckpark voor staat en hoe alles dat binnen het park ontwikkeld wordt voldoet aan de merkwaarden. In een speciaal handboek voor medewerkers vertellen we hoe hun gedrag kan bijdragen aan de positieve merkbeleving in het park. Op deze manier is het merk voelbaar, tastbaar, merkbaar en zorgen we voor consistentie in alle ‘touchpoints’.

“Je moet vertrekken om ergens te kunnen komen, met Depart is dat op vele vlakken een inspirerende reis.”

FRED NIJVELD – directeur Plaswijckpark

Done!

Dit is wat we gedaan en bereikt hebben.

  • Conceptontwikkeling speelbeleving.
  • Visie en missie vertalen naar meerjarenplan.
  • Doelgroepanalyse in de vorm van persona’s.
  • Rebranding huisstijl in samenwerking met Studio Fraaij.

Ook geïnteresseerd in een nieuwe positionering?